Värmefotografering

Vi utför värmefotografering för förebyggande underhåll av elanläggningar.

Nästan allting som använder eller överför energi blir varmt innan det går sönder.
Kostnadseffektiv energihantering är avgörande för tillförlitligheten i dina elektriska och mekaniska system. I dag är alla överens om att infraröd termografi är en av de mest effektiva, beprövade teknikerna för förebyggande underhåll som finns tillgänglig för att snabbt, noggrant och säkert lokalisera problem innan något går sönder. Genom att hitta och reparera en dålig elektrisk koppling innan en komponent går sönder kan du spara de höga kostnader som driftstopp i tillverkningen, produktionsförluster, strömavbrott, brand eller andra katastrofer medför.

Med värmekamera med inbyggd temperaturmätning kan vi göra välunderbyggda bedömningar om driftsförhållandet för elektriska och mekaniska mål. Uppmätta temperaturer kan jämföras med historiska driftstemperaturer eller med infraröda avkänningar av liknande utrustning vid samma tillfälle för att bedöma om en betydande temperaturökning kräver en åtgärd för att undvika kommande problem.

Noggranna temperaturmätningar och analyser ger dig de svar du behöver för att avgöra vilka reparationsåtgärder som skall utföras och när.