TV-, tele- & datanät

Vi projekterar och installerar TV-, tele- och datanät med allt från små lokala nät till stora fastighetsnät där det krävs både koppar- och fibernät.

Vi har egen fibersvets samt mätutrustning för kopparnät och OTDR-mätning av fibernät.

Triple and Play-nät är ett bostadsnät med hög flexibilitet som hanterar de vanligaste kommunikationstjänsterna TV, Tele och Data som gör det lätt att lägga till nya funktioner och tjänster samtidigt som det täcker de behov av kommunikation som finns i hemmet.
Inkommande kablar för TV, Tele och data ansluts i ett skåp där lägenhetsägaren kan välja funktion på önskat nätverksuttag med korskopplingar i skåpet, detta ger en stor flexibilitet eftersom samma uttag kan användas för inkoppling av telefon, TV eller dator.