Strömförsörjningsskydd

Sverige drabbas regelbundet av omfattande strömavbrott, vilket visar hur sårbart vårt moderna samhälle är och hur beroende vi är av att strömförsörjningen fungerar utan avbrott. Kostnaden för ett enda driftstopp överstiger nästan alltid kostnaden för att investera i strömförsörjningsskydd.

En störning eller avbrott uppkommer när någon del på elnätet utsätts för påverkan. Kortare avbrott och störningar vi aldrig uppfattar men som är mycket skadliga för utrustning uppstår exempelvis vid vanliga omkopplingar i distributionsnäten. Blixtnedslag i kraftledningar orsakar också kraftiga störningar och avbrott. Även nedslag i telenätet skapar störningar som via modem, faxar och andra anslutna uttag kan skada och slå ut utrustning.

Det bästa sättet att skydda sig mot nätstörningar och strömavbrott är att installera en UPS eller överspänningsskydd som hindrar impulsstörningar för att nå den elektriska utrustningen.
UPS står för Uninterruptible Power Supply (avbrottsfri strömförsörjning) som gör att man får ren ström till elektrisk utrustning samt vid strömavbrott har batterikraft för att hålla igång utrustningen t.ex. nödbelysning, datorer och telefonutrustning.

I vår högteknologiska tid kommer elektroniken allt mer till användning. I hemmet är det idag inte bara radio och TV som innehåller elektronik utan nu har snart alla elektriska produkter någon form av elektronik inbyggd.
Produkterna blir mer och mer avancerade för att göra det enklare och bekvämare för oss. På företag automatiseras allt mer med datorer och produktionsstyrsystem. Även våra fastigheter förses med avancerad teknik. Vi fjärrstyr via bus- och datanät inte bara inom fastigheten utan även från helt andra platser.

Utvecklingen med den moderna tekniken går med en rasande fart och vi missar ofta riskerna med vad detta innebär. Bortfallet av ett datasystem eller en processtyrning kan för en verksamhet betyda enorma finansiella förluster. Ofta är inte kostnaden för hårdvaran problemet utan stilleståndet och dess konsekvenser.

För att undvika skador från överspänningar kan vi installera potentialutjämningsskydd som låter potentialutjämning ske i det ögonblick överspänningen uppträder, så att alla delar i anläggningen har samma potential. Ett överspänningsskydd kan man säga är en potentialutjämnare som reagerar snabbare på överspänningen än den utrustning man skall skydda. Med överspänningsskydd får man ett kontrollerat överslag i själva skyddet och inte ett okontrollerat i utrustningen.

 

Kontakta oss så hjälper vi er att installera UPS eller potentialutjämningsskydd.