Solcellsanläggning

Med solen som elproducent
Tack vare det statliga solcellsbidraget, fallande världsmarknadspriser och att allt fler elbolag erbjuder nettodebitering, väljer allt fler villaägare att installera solpaneler. Bli en klimatsmart soldyrkare du också och låt oss göra jobbet. Vi är en komplett leverantör med många års erfarenhet av leverans och installation av solanläggning.