Smarta hus

Vi har installerat och programmerat KNX-system sedan 1996 och är därmed en av Sveriges mest erfarna KNX-installatörer.

KNX är ett bussystem som knyter samman fastighetens tekniska funktioner som belysning, värme/kyla, ventilation, larm/övervakning, solskydd och andra funktioner. KNX-systemet består i huvudsak av sensorer och aktorer som kommunicerar med varandra via en tvåledarkabel (bussen). Exempel på sensorer är tryckknappar, rörelsedetektorer, IR-mottagare för fjärrkontroll, ljussensorer, binära och analoga ingångar. Exempel på aktorer är reläer, dimmeraktorer, analoga utgångar och ställdon.

Med KNX blir styrning och övervakning av funktionerna i en fastighet enkel och framtidsäker. Systemet möjliggör funktioner och lösningar som med konventionell teknik skulle vara mycket kostsamma, om överhuvudtaget realiserbara.

Fördelar med KNX

 • förenklad ledningsprojektering
 • färre ledningar
 • kortare installationstider
 • kortare om- och utbyggnadstider
 • reducerar energikostnader genom behovsanpassad styrning av belysning, värme/kyla och ventilation.
 • reducerar energikostnader genom energi- och belastningsstyrning
 • loggning och insamling av driftsdata
 • enkel utbyggnad, kräver ingen ändring i befintlig elinstallation.
 • flexibel anpassning till lokalförändring, kräver ingen ändring av befintlig kabelförläggning
 • ökad komfort och högre säkerhet
 • övervakning/styrning av fastighetsfunktionerna
 • fjärråtkomst till fastighetens funktioner via smartphone, surfplatta och PC

 

KNX används i alla installationer med krav på hög funktionalitet exempelvis kontor, skolor, kyrkor, industri- och, hyresfastigheter, offentliga lokaler där fastighetsautomation och integrering mellan olika fastighetsfunktioner är viktig, samt i privata bostäder där krav ställs på funktion och design.
KNX är ett öppet standardiserat system enligt ISO/IEC 145543 vilket innebär att produkter från mer än 200 tillverkande företag är helt kompatibla och kan blandas oberoende av fabrikat.