Serviceavtal

Vi vill ge våra kunder snabb och säker service inom alla de områden vi verkar.
Därför har vi byggt upp en effektiv organisation för service och underhåll av bland annat kraft, belysning, säkerhetsanläggningar och fastighetsautomation.

Genom att teckna ett serviceavtal med oss får ni professionell hjälp att underhålla Er anläggning. En överenskommelse om regelbunden service resulterar dessutom i kortare stillestånd, säkrare drift, lägre totalkostnad och minimal risk för elbränder.
Ett serviceavtal, som baseras på de verkliga behoven, innebär att vi kan Er elanläggning både utan och innan, vi utför förebyggande arbeten som leder till färre fel och avbrott i driften och ni vet att ni har högsta prioritet när ni behöver akut hjälp.