Passagesystem

På dagens arbetsplatser och i bostäder är det många människor i rörelse och samtidigt finns det hårda krav på kontroll och säkerhet för att förhindra att dyr utrustning eller viktig affärsinformation försvinner. För att hålla en hög säkerhetsnivå men samtidigt inte begränsa tillgängligheten behövs flexibla säkerhetslösningar som även är kostnadseffektiva över tiden.

Ett modernt passersystem är en effektiv lösning för att öka säkerheten i en fastighet eller kontorslokal genom att kontrollera och styra vem som har tillträde till olika dörrar och rum vid olika tider på dygnet. Dörrar förses med en kortläsare och de som skall ha tillträde får ett passerkort eller en bricka med en unik identitet. Merparten av passersystemen på marknaden administreras via en programvara och är utvecklade med användarvänlighet i fokus. Detta innebär att vem som helst kan sköta administrationen av systemet i en vanlig PC.

Passersystemet är hjärtat i en fastighets tillträdesskydd och erbjuder hög säkerhet genom att det enkelt går att spärra borttappade kort eller brickor och att det i efterhand går att kontrollera vem som har passerat en dörr vid en viss tidpunkt.

Fler och fler ägare av bostadsfastigheter har under de senaste åren också insett fördelarna med att kunna begränsa tillträdet till fastigheten och på så sätt öka tryggheten för de boende. Genom att ersätta den klassiska portnyckeln eller kodlåset minskar risken för att obehöriga personer kan komma in i trapphus och källare. På sikt sparar detta pengar genom minskad skadegörelse och att det inte finns något behov av att byta ut hela låssystem vid borttappade nycklar. Merparten av dagens kvalitetssystem har även inbyggd bokningsfunktion för tvättstugor eller gemensamma lokaler där bokning sker via bokningsterminal eller internet.

Kontakta oss för konsultation eller installation av passagesystem.