Kameraövervakning

Vi kan hjälpa er med installation av kameraövervakning.

Användningsområdena är många och vi kan idag se kamerasystem i bl.a. butiker, hotell, i trafiken och på sportarenor. Inom industrin används kameror för att övervaka tillverkningsprocesser, höja kvalitén och samtidigt borga för personalens säkerhet. På senare år har kameraövervakning blivit tillgänglig för en allt bredare användning då kostnaderna på produkterna sjunkit avsevärt. Kvalitén har också förbättrats och det finns bl.a. kompletta system-kit där alla komponenter ingår, vilket underlättar installationen.

Risken att bli upptäckt ökar. Identifieringen av brottslingar underlättas samtidigt som det försvårar bortförklaringar. Vid våldsbrott minskar den sociala friktionen. Erfarenheter och studier från andra länder och Sverige visar att kameraövervakning har minskat brottsligheten betydligt och gett en ökad trygghet för individen. Exempelvis har egendomsbrotten som butikssnatteri, inbrott, cykelstöld, skadegörelse och stöld ur bil i parkeringsgarage minskat betydligt med kameraövervakning.

Kom ihåg att det krävs tillstånd för övervakning på platser dit allmänheten har tillträde. Kontakta Länsstyrelsen för mer information om kameralagen och ansökan.