Nödsignal

Traditionellt sett har man utrustat offentliga toaletter men framförallt handikapptoaletter med ett så kallat nöd-larm eller RWC-larm för att personer som befinner sig där och behöver påkalla hjälp utifrån skall kunna göra det. RWC-larm behöver inte nödvändigtvis vara kopplade mot handikapptoaletter utan kan användas i alla lokaler där risk för inlåsning föreligger, t.ex. bastu eller parkeringshus.

Det är naturligtvis lämpligt att inte bara låta dessa signaler ljuda utanför dörren utan man bör installera en tablå exempelvis i en reception med summalarmsfunktion så att receptionisten kan se på vilket våningsplan etc. som larm är utlöst för att vidta lämplig åtgärd.

Utöver handikapptoaletter finns det nödsignalsystem som är avsedda för kyl och frysrum, vilka skall svara mot arbetarskyddsstyrelsens krav i anvisningar för arbetet i frysrum.

I lokaler som skall vara anpassade för vård och handikappade bör motsvarande larmanläggningar installeras i varje lägenhet, så kallade gruppbostäder. För dessa bostäder skall det finnas ett personalutrymme dit anropssignalen går och där det även skall finnas en tablå som visar i vilken lägenhet som larmet kommer från.

Kontakta oss så hjälper vi er med installation av nödsignal eller trygghetslarm.