Motorvärmarbesparing

Energibesparing motorvärmaruttag

Undvik kallstarter, spara pengar och skona miljön. Konstant inkopplade motorvärmarcentraler förbrukar mer energi än nya centraler, där inkopplingstiderna styrs av temperaturen.

Det finns motorvärmarcentraler med mekaniska tidur och en inkopplingstid på 3 timmar eller elektroniska ur, som styrs av yttertemperaturen och inställd tid.
Besparingarna är stora om man byter till de som styrs av yttertemperaturen och oftast kan befintliga stolpar och kablage återanvändas.

Räkneexempel:
Utan tidur är en motorvärmare inkopplad i snitt 14 timmar per dygn under vintersäsongen.
”Mekaniskt ur” är en central med elektromekaniskt ur, inkopplad i snitt 3 timmar per dygn. ”Elektroniskt ur” är en central med elektroniskt ur, inkopplad i snitt 1,5 timme per dygn.
Förbrukningen är 500 W för motor- och 1200 W för kupévärmare.
Pris per kWh är 1 krona inkl. skatt & avgifter och vi räknar med att en bil är parkerad i snitt 14 timmar per plats.

Beräkning:
Inkopplingstid x 1,7 kW x antalet platser x elkostnad per kWh = Kostnad. Exempel med 20 parkeringsplatser:
– Central utan tidur: 14 x 1,7 x 20 x 1,0 = 476 kr/dygn.
– Central med mekaniskt ur: 3 x 1,7 x 20 x 1,0 = 102 kr/dygn.

– Central med elektroniskt ur: 1,5 x 1,7 x 20 x 1,0 = 51 kr/dygn.

Det går alltså att spara c:a 425 kr/dygn med temperaturstyrda motorvärmaruttag på en anläggning med 20 parkeringsplatser.