Styr- & reglerteknik

Vi projekterar och installerar datoriserade styr- och övervakningsutrustningar till bl.a. vattenkraftverk, kommunala VA-verk, träindustrier, transportanläggningar, etc.

Typiska övervakningsobjekt är läckagemätningssystem, utskovs- och intagsluckor, vattennivåpeglar, grundvattenrör för dammanläggningar m.m.

Vi har levererat och installerat utrustningar för lokal/fjärr-manövrering till ett stort antal dammluckor, från Suorva i norr till Trollhätte Kraftstation i söder. Dessa projekt omfattar många gånger även utrustningar för uppvärmning av luckor, damm- trösklar/falsar samt spelhus.

Vi utför även förläggning, kontaktering och svetsning av optofiberkablar samt installerar tillhörande kommunikationsutrustning.