Inbrottslarm

På marknaden idag finns integrerade lösningar med inbrottslarm, kameraövervakning och passerkontroll för samma anläggning. Nätverksuppbyggnad ger möjlighet att ansluta flera olika system för gemensam larminsamling och gemensam manövrering. Fjärrkontroll ger möjlighet att styra och överblicka stora anläggningar från en central plats som inte nödvändigtvis behöver finnas i närheten av objekten.

Larmanläggningen i sig kan inte förhindra ett inbrott, utan bara registrerar ett larm för vidare åtgärd. Larmsystemet ska därför alltid ses som ett komplement till ett i övrigt väl genomtänkt inbrottsskydd.

Vi är certifierad Anläggarfirma för inbrottslarmanläggningar i larmklass 2 enligt SSF 1015, utgåva 2 och kan hjälpa er med installation av den typ av larm som passar er anläggning bäst.