Energibesparing

Belysning

Det finns idag många belysningsanläggningar som drar mycket onödig energi. Med en ny anläggning kan energikostnaderna oftast halveras och dessutom blir belysningen bättre.
Det kanske i själva verket är dyrare att behålla den gamla belysningen än att skaffa en ny?

Vi tar gärna fram ett förslag på olika belysningsalternativ med hjälp av en totalkostnadsanalys. En totalkostnadsanalys visar anläggningens samlade kostnader då den tar hänsyn till energiförbrukning, armaturkostnader kostnader för ljuskällor samt underhållskostnader.

För en belysningsanläggning är det, om man ser under en livscykel, inte installationen av armaturerna eller ljuskällorna som är den största kostnaden utan det är framför allt energikostnaden som är den stora utgiftsposten, mot den bakgrunden är det alltså angeläget att fokusera på att minska den årliga elförbrukningen för belysningen.

En ny belysning är mer energieffektiv än den gamla, den har också en bättre ljuskvalitet, tack vare den tekniska utvecklingen som skett. God belysning har en mycket stor betydelse för välbefinnandet och effektiviteten på våra arbetsplatser.
I många typer av lokaler som skolor, sjukhus och kontor spelar belysningen en avgörande roll för hela vårt välbefinnande.

Anledningen till att man kan spara så mycket energi på en modern belysningsanläggning jämfört med en gammal är den snabba och starka tekniska utvecklingen som skett inom belysningsbranschen under de senaste 15 åren. Det är utvecklingen av ljuskällor, armaturer, driftdon samt styr- och reglerutrustning som gett detta resultat. LED-belysning är utan tvekan den största förändring belysningsbranschen har upplevt sedan glödlampan uppfanns.

Elvärme

I många äldre fastigheter finns gammal elvärme kvar. Dåtidens teknik innebar element med mekaniska, knäppande, termostater, bränt damm – och en ojämn temperatur både i rummet och på radiatorns yta och med en alldeles onödigt hög elräkning.
Stigande elpriser, miljöpolitiska strömningar och myndighetsdirektiv har gjort många tveksamma till elvärme.

Väldigt mycket har hänt sedan dess, moderna radiatorer är försedda med elektroniska termostater som känner av minsta förändring av temperaturen i rummet och de går att styra med moderna styrsystem för bästa möjliga komfort och ekonomi. Elvärmen lämpar sig också utmärkt för fjärrstyrning om lokalen eller huset inte används kontinuerligt, det går snabbt att sänka några grader och lika snabbt att höja temperaturen igen när det behövs.

Att fjärrstyra värmen blir allt vanligare, idag är det en enkel sak att med hjälp av GSM-styrning sätta på och slå av värmen med ett vanligt SMS. Värmen i fritidshuset styrs enkelt hemifrån. En GSM-enhet har även larmfunktioner som en extra säkerhet.

Luftvärmepumpar är ett utmärkt komplement till elvärme där luftvärmepumpen håller en grundvärme i rummen och elvärmen kompletterar när det är riktigt kallt ute.
Energibesparingen med värmepump kan vara ca 30-60% om huset har en öppen planlösning och inomhusdelen kan placeras centralt i huset där det finns mest luft att värma upp.
Moderna luftvärmepumpar ger värme ända ner till -30ºC och dessutom så går de att utnyttja för kylning av huset under sommaren.

Kontakta oss gärna för konsultation om energibesparingsåtgärder. Vi installerar både GSM-styrningar och luftvärmepumpar och vi säljer moderna radiatorer.

Energibesparing fastigheter

För att få ett rättvist debiteringssystem och för att vara mer rädd om jordens resurser blir det alltmer vanligt att man inför individuell mätning för varje lägenhet, s.k. Individuell Mätning och Debitering (IMD).
Detta resulterar i mindre förbrukning av energi och lägre fasta avgifter samt att vi skonar vår miljö, dessutom betalar varje hyresgäst för sin egen förbrukning vilket innebär att slösaren får betala mer och spararen betalar mindre.
Det är helt enkelt en individuell mätning av energiåtgången i fastigheter, varmt och kallt vatten, el, gas ja, allt är möjligt att mäta och därmed kan man också ta betalt för rätt förbrukning.
Beroende på hur fastigheten ser ut idag finns det olika områden som är aktuella för just din fastighet.

Samtliga studier på området visar att den totala varmvattenförbrukningen minskar med ca 20-30% i ett flerfamiljshus när man inför individuell mätning istället för kollektivmätning, detta är besparingar av både pengar och miljö för oss alla.

Kontakta oss så hjälper vi er att införa individuell mätning för era lägenheter, i både fritidshus och lägenhetshus.