Johnsons El är totalleverantör inom all elteknik och larm/säkerhet. Vi är en komplett leverantör av el-, tele-, data-, belysnings-, larm-, och säkerhetslösningar till företag, organisationer och privatpersoner.  Vi arbetar även med automatik på dammluckor samt övervakning av kraftverksdammar. Vårt mål är att alltid ligga i framkanten av utvecklingen, därför kallar vi oss framtidens elleverantör. Johnsons El startade redan 1925 i Åre. Vi finns även i Sveg & Vemdalen och vi är ca 25 anställda totalt. Simon Jörgensen är VD för Johnsons i Åre El AB

För att säkerställa att vi arbetar mot fastställda mål, uppfyller myndighetskrav och ständigt förbättrar vår verksamhet är vi certifierade enligt ISO 9001. Vi tillämpar IN-Q ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och elsäkerhet. IN-Q baserar sig på standarderna ISO 9001 och ISO 14001 samt arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete och Elsäkerhetsverkets föreskrifter.